image/svg+xml
image/svg+xml

Doktora Formları

 
FORM NO VE ADI AÇIKLAMA
Ders kayıtları başlamadan önce Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler için doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.
Daha önce Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanı atanmış öğrencilerin danışmanında değişikliğe gidilmesi durumunda kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.
İkinci danışman atama işlemleri için kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.
Seminer dersini alan öğrenciler için seminer sunumundan sonra doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.
Bir doktora öğrencisinin beşinci dönemi sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmiş olması gerekir. İlgili form yeterlik döneminde olup yeterlik sınavına gimek isteyen öğrenci için doldurulur. Form belirlenen sınav tarihinden bir ay önce sınavın yüzyüze yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla, sınavın çevrimiçi yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitümüze gönderilir.
Yeterlik sınavına giren öğrenci için sınav anında doldurulur. Form; yüzyüze yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde, çevrimiçi yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 21 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye gönderilir.
Yeterlik sınavına girip başarılı olan öğrenci için doldurulur. Yeterlik sınav tarihinden itibaren bir ay içinde Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.Daha önce Enstitü Yönetim Kurulunca tez izleme komitesi atanmış öğrencilerin tez izleme komitesinde değişikliğe gidilmesi durumunda kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.
Yeterlik sınavına girip başarılı olan ve tez izleme komitesi atanan öğrenci için doldurulur. Yeterlik sınav tarihinden itibaren altı ay içinde tez önerisi savunmasının yapılması gerekir. İlgili form sınav belirlenen tarihinden en az bir ay önce sınavın yüzyüze yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla, sınavın çevrimiçi yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitümüze gönderilir.
Tez önerisi savunma sınavına giren öğrenci için sınav anında doldurulur. Form; yüzyüze yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde, çevrimiçi yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 21 gün içinde  Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye gönderilir.
Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci için doldurulur. Doktora tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edikten sonra en geç 3 ay içerisinde, FRM-0275 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu hazırlanarak Enstitüye gönderilir. Bu formda belirtilen tarihte öğrenci yeni tez önerisi sınavına girer.
Tez aşamasındaki bir doktora öğrencisi en az üç TİK toplantısında başarılı olmak zorundadır. TİK toplantıları arasında en az beş ay süre olmalıdır. İlgili form tez döneminde olan bir öğrenci için tez izleme komitesi toplanmadan önce doldurulur. Form; toplantının yüzyüze yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla, toplantınn çevrimiçi yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitümüze gönderilir.
Tez izleme komitesine giren öğrenci için doldurulur. Yüzyüze yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde, çevrimiçi yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 21 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye gönderilir.
Mezuniyet şartlarını taşıyıp tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci için doldurulur. Form belirlenen sınav tarihinden itibaren en az bir ay önce sınavın yüzyüze yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla, sınavın çevrimiçi yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitümüze gönderilir.
Tez savunma sınavına giren öğrenci için sınav anında doldurulur. Form; yüzyüze yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde, çevrimiçi yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 21 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye gönderilir.
Tez savunma sınavı jürisi tarafından verilen düzenlemeleri tamamlayan öğrenci tezinin basılmamış halinin incelenmesi amacıyla ilgili formu Enstitümüze teslim eder.