image/svg+xml
image/svg+xml

Anabilim Dalları ve Programlar


ANABİLİM DALI PROGRAMLAR ANABİLİM DALI BAŞKANI ÖĞRETİM ÜYELERİ
Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Dr. Öğr. Üyesi Veli BAYSAL Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Ayça GENÇ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Arkeoloji Anabilim Dalı
 •  Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksk Lisans Programı (I. Öğretim) (Pasif)
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksk Lisans Programı (II. Öğretim) (Pasif)
Doç. Dr. Mine TURĞUT Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ahmet ALTAY Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Bilgi ve Lojistik Yönetimi (Disiplinlerarası)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Dr. Öğr. Üyesi Emine GENÇ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Biyoloji Anabilim Dalı
 • Ortak Tezli YL Programı (Pasif)
Doç. Dr. Yavuz ERDEN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Prof. Dr.Ayşegül GÜMÜŞ Öğretim Üyeleri için tıklayınız.
Bölgesel Kalkınma İktisadı (Disiplinlerarası)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Said CEYHAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Prof. Dr. Alsou KAMALIEVA Öğretim Üyeleri için tıklayınız.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  Doç. Dr. Emrullah YILMAZ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Felsefe Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Aslı YAZICI Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Vahit CELAL Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Girişimcilik Anabilim Dalı 
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Hilal UYSAL Öğretim üyeleri için tıklayınız.
İktisat Anabilim Dalı
 • Ortak Tezli YL Programı (Pasif)
 • Ortak Doktora Programı (Pasif)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEMİCİ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
İşletme Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program
Prof. Dr. Metin SABAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. M. Sabri GÖK Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Matematik Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (Pasif)
 • Doktora Programı
Prof. Dr. Şuayip YÜZBAŞI Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Fen Bilgisi Eğitimi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (Pasif)
 • Matematik Eğitimi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (Pasif)
 • Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Ali YARAŞ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Yavuz ERDEN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Pasif)
Prof. Dr. Bülent KAYGIN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Pasif)
Prof. Dr. Tuğrul VAROL Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ercan GÖKYER Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Tezli YL Programı
 • Ortak Doktora Programı (Pasif)
Prof. Dr. Mahmut BOZAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç.Dr. Zeynep TURHAN Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Berna FİLDİŞ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Tarih Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Prof. Dr. Mustafa HİZMETLİ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Prof. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Temel Eğitim Anabilim Dalı
 • Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN
Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı 
Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Doktora Programı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Haluk ÖNER Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Emrah BOYLU Öğretim üyeleri için tıklayınız.
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Alper AYTEKİN Öğretim üyeleri için tıklayınız.