image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve VizyonMisyon


Nitelikli bilgi ve beceriye sahip araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bünyesinde bulundurduğu programların eğitim kalitesini artırmak, kurum içi ve kurumlar arası ortak araştırma ve proje kültürünü yaygınlaştırmak ve desteklemek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yenilikçi programlar kazandırmak ve öğrenci başarısını artırmaktır.  

Vizyon

Ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, üniversite-sanayi işbirliğini önceleyen, yapılan bilimsel çalışmalar ile ülke sorunlarına çözüm getiren bilimde öncü çağdaş bir Enstitü olmaktır.