image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel DeğerlerimizMisyon


Nitelikli bilgi ve beceriye sahip araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bünyesinde bulundurduğu programların eğitim kalitesini artırmak, kurum içi ve kurumlar arası ortak araştırma ve proje kültürünü yaygınlaştırmak ve desteklemek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yenilikçi programlar kazandırmak ve öğrenci başarısını artırmaktır.  

Vizyon

Ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, üniversite-sanayi işbirliğini önceleyen, yapılan bilimsel çalışmalar ile ülke sorunlarına çözüm getiren bilimde öncü çağdaş bir Enstitü olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • İnsan odaklılık
 • Evrensellik
 • Mükemmellik
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Farkında olma
 • Çağdaş uygarlık hedefi
 • Toplumsal ve uluslararası değerler
 • İnsana ve çevreye saygı
 • Eleştiriye, yeniliklere açıklık ve hoşgörü