image/svg+xml
image/svg+xml

Tezli Yüksek Lisans Formları


Dilekçe ve formlar doldurulurken dikkat edilmesi gereken genel hususlar için lütfen tıklayınız.FORM  KODU VE ADI

AÇIKLAMA

FRM-0253 Yüksek Lisans Danışman Bildirim Formu

  Ders kayıtları başlamadan önce Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler için doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu

  En geç 2. Dönemin sonuna kadar verilir. Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı  Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0254 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu

  Daha önce Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanı atanmış öğrencilerin danışmanında değişikliğe gidilmesi durumunda kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0260 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu

  Daha önce tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmiş öğrencilerin tez konusunu değiştirmek için kullanılır. Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0255 Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu

  İkinci danışman atama işlemleri için kullanılır. Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0258 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Uygulama Formu

  Seminer dersini alan öğrenciler için seminer sunumundan sonra doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

FRM-0331 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

  Tez savunma sınavından önce hazırlanılır. Jüri üyesinin unvanı https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ adresinde yazan unvana göre yazılır. Tez savunma sınavı tarihinden en geç 1 ay önce sınavın yüzyüze yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla, sınavın çevrimiçi yapılması öneriliyorsa Anabilim Dalı Kurul Kararı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitümüze gönderilir.

FRM-0332 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

  Tez savunma sınavı sırasında, jüri tarafından doldurulan form; yüzyüze yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde, çevrimiçi yapılan sınavlarda sınav tarihinden en geç 21 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.

FRM-0256 Yüksek Lisans Savunma Sonrası Beyan Formu

  Tez savunma sınavı jürisi tarafından verilen düzenlemeleri tamamlayan öğrenci ilgili formu Enstitümüze teslim eder.