image/svg+xml
image/svg+xml

Tezli Yüksek Lisans Formları


FORM ADI

FORM NO

AÇIKLAMA

Yüksek Lisans Danışman Bildirim Formu

FRM-0253

  Ders kayıtları başlamadan önce Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler için doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu

FRM-0259

  En geç 2. Dönemin sonuna kadar verilir. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu

FRM-0254

  Daha önce Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanı atanmış öğrencilerin danışmanında değişikliğe gidilmesi durumunda kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu

FRM-0260

  Daha önce tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmiş öğrencilerin tez konusunu değiştirmek için kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans İkinci Danışman Atama Talep Formu

FRM-0255

  İkinci danışman atama işlemleri için kullanılır. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu

FRM-0258

  Seminer dersini alan öğrenciler için seminer sunumundan sonra doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

FRM-0331

  Tez savunma sınavından önce hazırlanılır. Tez savunma sınavı tarihinden en geç 1 ay önce Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitümüze gönderilir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

FRM-0332

  Tez savunma sınavı sırasında, jüri tarafından doldurulan form, sınav tarihinden en geç 3 iş günü içinde Enstitüye gönderilir.

Yüksek Lisans Savunma Sonrası Beyan Formu

FRM-0256

  Tez savunma sınavı jürisi tarafından verilen düzenlemeleri tamamlayan öğrenci ilgili formu Enstitümüze teslim eder.