image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şemaları


Personel İşleri


İAŞ-0013 Personel SGK Giriş Çıkış İşlemlerinin İş Akışı
İAŞ-0017 2547 sayılı Kanunun 40-A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0018 Personelin Terfi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0031 Personel Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Şeması

Yazı İşleri

İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0029 Dosya Arşivleme İşleri İş Akışı
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gizlilik Dereceli Gelen Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazılarının Duyurulması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0208 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri 

İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0184 Enstitü Başka Ana Bilim Dalından Ders Alma İş Akış Şeması
İAŞ-0185 Enstitü Bilimsel Hazırlık Öğrencilik Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0186 Doktora Tez Önerisi Savunma İş Akış Şeması
İAŞ-0187 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0188 Enstitü Dönem Projesi Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0189 Enstitü Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akış Şeması
İAŞ-0190 Lisansüstü Öğrenci Alım Başvuruları İş Akış Şeması
İAŞ-0191 Lisansüstü 2. Danışman Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0198 Lisansüstü Sevk Tehir İş Akış Şeması
İAŞ-0199 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0200 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması
İAŞ-0201 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Lisansüstü Eğitimde Özel Öğrenci Kabulü İş Akış Şeması
İAŞ-0205 Tez İzleme Komitesi İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Lisansüstü Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0209 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0210 Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0220 Lisansüstü Akademik Danışmanlık

Mali İşler

İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı Şeması
İAŞ-0102 Yolluk İşlemlerinin, Kontrol Kabul Ve Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0105 Üniversitede İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akışı
İAŞ-0136 Beyanname İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ödeme İşlemlerinin Kabul, Kontrol Ve Muhasebe Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0146 Taşınır Konsolide İş ve İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akışı
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme İşlemleri (2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi) İş Akışı
İAŞ-0250 Ambar Devir ve Sayım İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Taşınır Kayıt Zimmet Düşme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış veya Yardım Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alma Yoluyla Taşınır Kayıt Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması