image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şemaları

İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0017- Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018- Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020- Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0027- Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0029- Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0030- Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031- Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034- Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035- İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036- İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041- Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044- Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0048- İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0050- Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051- Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052- Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0055- Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0057- Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0100-Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0102-Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akış Şeması
İAŞ-0136 Beyanname İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0143 Ödeme İşemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0144 Bağış ve Yardım Alınan Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0146 Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0149 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0184 Enstitü Başka Ana Bilim Dalından Ders Alma İş Akış Şeması
İAŞ-0185 Enstitü Bilimsel Hazırlık Öğrencilik Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0186 Doktora Tez Önerisi Savunma İş Akış Şeması
İAŞ-0187 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0188 Enstitü Dönem Projesi Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0189 Enstitü Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akış Şeması
İAŞ-0190 Enstitü Yeni Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0191 Lisansüstü 2. Danışman Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Lisansüstü Ders Kayıt İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0198 Lisansüstü Sevk Tehir İş Akış Şeması
İAŞ-0199 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0200 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması
İAŞ-0201 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Enstitü Özel Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0205 Tez İzleme Komitesi İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0208 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0209 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0210 Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi)
İAŞ-0220 Lisansüstü Akademik Danışmanlık
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması