image/svg+xml
image/svg+xml

2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı I. Uluslararası Öğrenci Yerleştirme Sonuçları

2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı I. uluslararası öğrenci yerleştirme sonuçları açıklanmış olup ilgili programa göre listeler aşağıda belirtilmiştir.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 09-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında (20 Mayıs 2022 saat 23.59'a kadar) https://form.bartin.edu.tr/lisansustu/lisansustu-uluslararasi-kesin-kayit.html adresi üzerinden çevrimiçi ön kayıt başvuruları alınacaktır. Belirtilen saat sonrası gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Davet mektupları eğitim ücretini ödeyen ve ön kayıt başvurusunda bulunarak evraklarını yükleyen adaylara  gönderilecektir.

Evrakların asıllarını şahsen veya vekalet yolu ile teslim etmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.  31.08.2022 tarihine kadar ervaklarının asıllarını teslim ederek kesin kayıtlarını tamamlayan adaylar 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi itabari ile lisansütü eğitim öğretime başlayacaktır.

Mevcut tezli yüksek lisans veya doktora programına kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı yapılamamaktadır.

Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemeleri https://tahsilat.bartin.edu.tr/lisansustu/ adresi üzerinden yapılacaktır. 

KESİN KAYITTA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Diploma (mezuniyet belgesi) ve mezuniyet not döküm belgesinin (transkript) noter veya Türkiye Temsilciliği onaylı Türkçe tercümeleri,
Doktora programları için son 5 yıl içerisinde alınan YDS, YÖKDİL ile YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sonuç belgesi,
Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi,
İkamet izin belgesi,
1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
Öğrenim ve teminat ücretinin ödendiğine dair belgeler (Dekont),
Varsa YÖK tarafından tanınan kurumların düzenlediği sınavlardan alınan Türkçe Yeterlik Belgesi,

Not: YÖK denklik belgesi veya mezuniyet tanıma belgesi olan öğrenciler için diplomada (mezuniyet belgesi) noter onayı zorunlu değildir.  

Dönemlik Eğitim Ücreti
Uzaktan Öğreti Tezsiz Yüksek Lisans  2500 TL
Diğer Tüm Programlar 1400 TL

Ayrıca uluslararası öğrencilerin 750 TL teminat ücreti yatırması gerekmektedir. 

Kesin kayıt işlemini tamamlayan adaylardan  Türkçe Dil Belgesi olmayan öğrenciler Türkçe Dil Hazırlık dönemine kaydedilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin bir yıl içerisinde en az C1 seviyesinde dil yeterlik belgesi alması gerekmektedir. Yalnızca TÖMER ve Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezinden alınan belgeler geçerli olup Üniversitemiz Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezinin sayfasına https://tomer.bartin.edu.tr/iletisim.html adresi üzerinden ulaşabilir  https://veri.bartin.edu.tr/u/tomer_ogrenci_kayit.html?dil=tr  adresinden de Türkçe Dil Kursuna kayıt yaptırabilirsiniz.