image/svg+xml
image/svg+xml

COVİD-19 Salgını Nedeni ile Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Ek Süre Talebi


10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesine "Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." fıkrası eklenmiş olup,

COVİD-19 salgını nedeni ile tez aşamasındaki öğrencilerin başvuruları aşağıda yer alan bağlantı adresinden alınacaktır.


Başvuru İçin Tıklayınız.