image/svg+xml
image/svg+xml

Enstitümüz Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi Verildi

Yeni dönemde kayıt yaptıran ve mevcut öğrencilerimiz ile Anabilim Dalı Başkanlarımız ve danışman öğretim üyelerinin katılımıyla 14 Ekim 2021 tarihinde oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Oryantasyon sunumunda; Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Emrah ALTUN tarafından, Enstitümüzün kısa tanıtımı yapılarak lisansüstü programlara ilişkin bilgiler verildi. Öğrencilerimizin danışman atanmasından mezuniyetine kadar geçen sürede dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL tarafından, Enstitümüz tez yazım kılavuzu tanıtıldı.

Daha sonra Doç. Dr. Sinem TARHAN tarafından Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtımı yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Öğr. Görevlisi Safinur COŞKUNSU tarafından ilgili başkanlık tarafından öğrencilere verilen hizmetlere değinildi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Öğr. Görevlisi Burak BEYGİRCİ tarafından kütüphane olanakları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Şef Murat GÜLLÜ tarafından ilgili daire başkanlığınca verilen hizmetler tanıtıldı. Erasmus Koordinatörlüğü gençlik projeleri sorumlusu Ahmet ABALI tarafından öğrenci değişim programları hakkında bilgiler verildi. Enstitümüz öğrenci işleri personeli tarafından öğrenci bilgi ekranından yapılabilecek iş ve işlemler hakkında yönlendirme yapıldı.