image/svg+xml
image/svg+xml

Enstitümüz Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi Verildi

Yeni dönemde kayıt yaptıran ve mevcut öğrencilerimiz ile Anabilim Dalı Başkanlarımız ve danışman öğretim üyelerinin katılımıyla 14 Ekim 2021 tarihinde oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Oryantasyon sunumunda; Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Emrah ALTUN tarafından, Enstitümüzün kısa tanıtımı yapılarak lisansüstü programlara ilişkin bilgiler verildi. Öğrencilerimizin danışman atanmasından mezuniyetine kadar geçen sürede dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL tarafından, Enstitümüz tez yazım kılavuzu ve dergileri tanıtıldı. Son oalrak Enstitümüz öğrenci işleri personeli tarafından öğrenci bilgi ekranından yapılabilecek iş ve işlemler hakkında yönlendirme yapıldı.