image/svg+xml
image/svg+xml

Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Ömer KİŞİ
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:okisi@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1540
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:bk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1609
Doç. Dr. Erhan GÜLER
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:eguler@bartin.edu.tr
Telefon:03785011000/1791
Doç. Dr. Emrah ALTUN
Müdür Yardımcısı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik Bölümü
e - Posta:emrahaltun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 / 1528
Doç. Dr. Samet ERDEN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik Bölümü
e - Posta:serden@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1505
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fturk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1503
Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:mbaskir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1553