image/svg+xml
image/svg+xml

Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Kadri KURAM
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk dili ve Edebiyatı
e - Posta:kadrikuram@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1049
Doç. Dr. Gönül ERDEM NAS
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
e - Posta:gerdem@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No:
Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
e - Posta:igumus@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1216
Doç. Dr. Sefer Yetkin IŞIK
Birim: Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji Bölümü
e - Posta:syetkini@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 / Dahili No: 5619
Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Türkçe Eğitimi
e - Posta:serpilozdemir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 /2086
Doç. Dr. Arzu ÇEVİK
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Türkçe Eğitimi
e - Posta:acevik@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 /2084
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
e - Posta:bsenturk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1160
Dr. Öğr. Üyesi Davut GÜREL
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Sosyal Bilgiler Eğitimi
e - Posta:dgurel@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 2069